بایگانی دسته: کلیپ ها

ویدئو کلیپ

بررسی ماده 30 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای ویدئو کلیپ بسته هستند

کلیپ

ویدئو کلیپ منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ بسته هستند

ویدئو کلیپ

بررسی ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای ویدئو کلیپ بسته هستند

ویدئو کلیپ

ویدئو ترانه دووم بيار از فرزام فیض تقدیم به مردم ازاده ایران

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای ویدئو کلیپ بسته هستند

ویدئو کلیپ

ویدئو کلیپ (کودکانی که کودک کار نامیده میشوند) کاری از اعضای نمایندگی اندونزی

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای ویدئو کلیپ بسته هستند

ویدئو کلیپ

ویدئو کلیپ حکایتی غمگین و دردناک از زلزله کرمانشاه

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای ویدئو کلیپ بسته هستند

کلیپ

بررسی ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ بسته هستند

گزارش ویدئویی سخنرانی اقای منوچهر شفایی در هانوفر المان 11 نوامبر 2017

گزارش ویدئویی سخنرانی اقای منوچهر شفایی در هانوفر المان 11 نوامبر 2017

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای گزارش ویدئویی سخنرانی اقای منوچهر شفایی در هانوفر المان 11 نوامبر 2017 بسته هستند

گزارش کوتاه ویدئویی از جلسه نمایندگی نیدرزاکسن 11 نوامبر 2017

گزارش کوتاه ویدئویی از جلسه نمایندگی نیدرزاکسن 11 نوامبر 2017

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای گزارش کوتاه ویدئویی از جلسه نمایندگی نیدرزاکسن 11 نوامبر 2017 بسته هستند

کلیپ

بررسی ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای کلیپ بسته هستند