بایگانی دسته: دانمارک

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 18 جون 2017

منتشرشده در دانمارک, سوئد, گزارش ها, نروژ | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 18 جون 2017 بسته هستند

فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی 18 یونی 2017

منتشرشده در دانمارک, سوئد, فراخوان ها, نروژ | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی 18 یونی 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه مشترک نمایندگی اسکاندیناوی و کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 6 مای 2017

منتشرشده در دانمارک, سوئد, گزارش ها, نروژ | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مشترک نمایندگی اسکاندیناوی و کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 6 مای 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی اسکاندیناوی و کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 6 مای 2017

منتشرشده در دانمارک, سوئد, فراخوان ها, نروژ | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک نمایندگی اسکاندیناوی و کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 6 مای 2017 بسته هستند

فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی و کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

منتشرشده در دانمارک, سوئد, فراخوان ها, نروژ | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی و کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی بسته هستند

گزارش صوتی نمایندگی اسکاندیناوی 29 اپریل 2017

منتشرشده در دانمارک, سوئد, گزارش ها, نروژ | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نمایندگی اسکاندیناوی 29 اپریل 2017 بسته هستند

فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی 29 آپریل 2017

منتشرشده در دانمارک, سوئد, فراخوان ها, نروژ | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی 29 آپریل 2017 بسته هستند

گزارش صوتی نمایندگی اسکاندیناوی 26 مارچ 2017

منتشرشده در دانمارک, سوئد, گزارش ها, نروژ | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نمایندگی اسکاندیناوی 26 مارچ 2017 بسته هستند

فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی 26 مارچ 2017

 

منتشرشده در دانمارک, سوئد, فراخوان ها, نروژ | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی 26 مارچ 2017 بسته هستند

گزارش صوتی نمایندگی اسکاندیناوی 19 فوریه 2017

منتشرشده در دانمارک, سوئد, گزارش ها, نروژ | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نمایندگی اسکاندیناوی 19 فوریه 2017 بسته هستند