بایگانی دسته: سوئد

گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 15 اکتبر 2017

منتشرشده در دانمارک, سوئد, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 15 اکتبر 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه کارگاه آموزشی کمیته آموزش و پژوهش در 25 اکتبر

منتشرشده در دانمارک, سوئد, فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه کارگاه آموزشی کمیته آموزش و پژوهش در 25 اکتبر بسته هستند

فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی در 15 اکتبر 2017

منتشرشده در دانمارک, سوئد, فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی در 15 اکتبر 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 17 سپتامبر 2017

http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=7345

منتشرشده در دانمارک, سوئد, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 17 سپتامبر 2017 بسته هستند

فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی 17 سپتامبر 2017

 

منتشرشده در دانمارک, سوئد, فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی 17 سپتامبر 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 20 اگوست 2017

منتشرشده در دانمارک, سوئد, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 20 اگوست 2017 بسته هستند

فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی 20 آگوست 2017

منتشرشده در دانمارک, سوئد, فراخوان ها, نروژ | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی 20 آگوست 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 16 جولای 2017

منتشرشده در دانمارک, سوئد, گزارش ها, نروژ | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 16 جولای 2017 بسته هستند

فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی 16 جولای 2017

منتشرشده در دانمارک, سوئد, فراخوان ها, نروژ | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی 16 جولای 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 18 جون 2017

منتشرشده در دانمارک, سوئد, گزارش ها, نروژ | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 18 جون 2017 بسته هستند