بایگانی دسته: اخبار

تجلیل فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از اسما جهانگیر

تجلیل فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از اسما جهانگیر، وکیل و فعال حقوق بشر پاکستانی

منتشرشده در اخبار | دیدگاه‌ها برای تجلیل فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از اسما جهانگیر بسته هستند

درخواست سازمان ملل از ایران در خصوص رسیدگی به اعتصاب غذای زندانیان زندان رجایی‌شهر

منتشرشده در اخبار | دیدگاه‌ها برای درخواست سازمان ملل از ایران در خصوص رسیدگی به اعتصاب غذای زندانیان زندان رجایی‌شهر بسته هستند

رده بندی جهانی آزادی مطبوعات 2017 گزارش‌گران بدون مرز

منتشرشده در اخبار | دیدگاه‌ها برای رده بندی جهانی آزادی مطبوعات 2017 گزارش‌گران بدون مرز بسته هستند

ماهانه اخبار نقض حقوق محیط زیست در فروردین 1396

منتشرشده در اخبار | دیدگاه‌ها برای ماهانه اخبار نقض حقوق محیط زیست در فروردین 1396 بسته هستند