بایگانی دسته: اطلاعیه ها

اطلاعیه 930

اطلاعیه 930 کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 930 بسته هستند

اطلاعیه 929

اطلاعیه 929 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 929 بسته هستند

اطلاعیه 928

اطلاعیه 928 کمیته دفاع از حقوق زنان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 928 بسته هستند

اطلاعیه شماره 926 نمایندگی مالزی در خصوص تصادفات رانندگی

اطلاعیه شماره 926 نمایندگی مالزی در خصوص تصادفات رانندگی

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 926 نمایندگی مالزی در خصوص تصادفات رانندگی بسته هستند

اطلاعیه 925 کمیته دفاع از محیط زیست

اطلاعیه 925 کمیته دفاع از محیط زیست

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 925 کمیته دفاع از محیط زیست بسته هستند

اطلاعیه 923

اطلاعیه 923 کمیته دفاع حقوق پیروان ادیان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 923 بسته هستند

اطلاعیه 922

اطلاعیه 922 کمیته دفاع از محیط زیست در خصوص آلودگی هوای تهران

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 922 بسته هستند

اطلاعیه 921

اطلاعیه 921 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص اعتیاد در مدارس و دانش آموزان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 921 بسته هستند

اطلاعیه 920 نمایندگی اسکاندیناوی

اطلاعیه 920 نمایندگی اسکاندیناوی

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 920 نمایندگی اسکاندیناوی بسته هستند

اطلاعیه ۹۲۰

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه ۹۲۰ بسته هستند