بایگانی دسته: فراخوان ها

فراخوان میز کتاب اعتراضی اعضای نمایندگی سوئیس

فراخوان میز کتاب اعتراضی اعضای نمایندگی سوئیس 20 ژانویه 2018

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان میز کتاب اعتراضی اعضای نمایندگی سوئیس بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 20 ژانویه 2018

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی اسکاندیناوی

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی اسکاندیناوی 20 ژانویه 2018

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی اسکاندیناوی بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی ترکیه

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی ترکیه 19 ژانویه 2018

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی ترکیه بسته هستند

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 21 ژانویه 2018

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان بسته هستند

فراخوان

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 12 ژانویه 2018

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان بسته هستند

فراخوان

فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 13 ژانویه 2018

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان بسته هستند

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 14 ژانویه 2018

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی ماهیانه بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی مشترک اعضای نمایندگیهای اندونزی ، پاکستان و هسن

فراخوان جلسه سخنرانی مشترک اعضای نمایندگیهای اندونزی ، پاکستان و هسن 7 ژانویه 2018

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی مشترک اعضای نمایندگیهای اندونزی ، پاکستان و هسن بسته هستند