بایگانی دسته: کلیپ صوتی

گزارش صوتی نمایندگی دانمارک و نروژ 9 اکتبر 2016

منتشرشده در دانمارک, کلیپ صوتی, گزارش ها, نروژ | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نمایندگی دانمارک و نروژ 9 اکتبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی نمایندگی دانمارک و نروژ 21 سپتامبر 2016

منتشرشده در دانمارک, کلیپ صوتی, گزارش ها, نروژ | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نمایندگی دانمارک و نروژ 21 سپتامبر 2016 بسته هستند

گزارش صوتی نمایندگی های دانمارک و نروژ 21 اگوست 2016

منتشرشده در دانمارک, کلیپ صوتی, گزارش ها, نروژ | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نمایندگی های دانمارک و نروژ 21 اگوست 2016 بسته هستند

گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 27 مارس 2016

منتشرشده در دانمارک, کلیپ صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 27 مارس 2016 بسته هستند

گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 28 فوریه 2016

منتشرشده در دانمارک, کلیپ صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 28 فوریه 2016 بسته هستند

گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 24 ژانویه 2016

منتشرشده در دانمارک, کلیپ صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 24 ژانویه 2016 بسته هستند

گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 1 ژانویه 2016

منتشرشده در دانمارک, کلیپ صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 1 ژانویه 2016 بسته هستند

گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 8 آگوست 2015

منتشرشده در دانمارک, کلیپ صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 8 آگوست 2015 بسته هستند

گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 18 ژانویه 2015

منتشرشده در دانمارک, کلیپ صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 18 ژانویه 2015 بسته هستند

گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 29 ژوئن 2014

منتشرشده در دانمارک, کلیپ صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 29 ژوئن 2014 بسته هستند