بایگانی دسته: گزارش ها

گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 18 ژانویه 2015

منتشرشده در دانمارک, کلیپ صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 18 ژانویه 2015 بسته هستند

کلیپ میز کتاب نمایندگی دانمارک 14 اکتبر 2014

منتشرشده در دانمارک, گزارش ها, ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ میز کتاب نمایندگی دانمارک 14 اکتبر 2014 بسته هستند

گزارش میز کتاب نمایندگی دانمارک در تاریخ 14 اکتبر 2014

منتشرشده در دانمارک, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش میز کتاب نمایندگی دانمارک در تاریخ 14 اکتبر 2014 بسته هستند

گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 31 آگوست 2014

منتشرشده در دانمارک, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 31 آگوست 2014 بسته هستند

گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 29 ژوئن 2014

منتشرشده در دانمارک, کلیپ صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 29 ژوئن 2014 بسته هستند

گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 11 می 2014

منتشرشده در دانمارک, کلیپ صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 11 می 2014 بسته هستند

گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 13 ایپریل 2014

منتشرشده در دانمارک, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 13 ایپریل 2014 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه نمایندگی دانمارک در مورد بررسی وضعیت زنان

منتشرشده در دانمارک, کلیپ صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه نمایندگی دانمارک در مورد بررسی وضعیت زنان بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک

منتشرشده در دانمارک, کلیپ صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک بسته هستند

گزارش جلسه داخلی نمایندگی دانمارک در ماه دسامبر

منتشرشده در دانمارک, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه داخلی نمایندگی دانمارک در ماه دسامبر بسته هستند