بایگانی ماهیانه: فوریه 2017

کلیپ صوتی (شرح بخش دوم کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین)

منتشرشده در کلیپ صوتی | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح بخش دوم کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین) بسته هستند

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 2 مارس 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 2 مارس 2017 بسته هستند

گزارش نقض حقوق کودک در بهمن ماه 1395

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق کودک در بهمن ماه 1395 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 25 فوریه 2017

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 25 فوریه 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین)

منتشرشده در کلیپ صوتی | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین) بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 12 فوریه2017

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه اعضای نمایندگی سوئیس 12 فوریه2017 بسته هستند

گزارش صوتی دومین جلسه هم اندیشی کمیته آموزش و پژوهش 22 فوریه 2017

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی دومین جلسه هم اندیشی کمیته آموزش و پژوهش 22 فوریه 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 23 فوریه 2017

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی مالزی 23 فوریه 2017 بسته هستند

فراخوان نمایندگی بادن وورتنبرگ ( اشتوتگارت ) 24 فوریه 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی بادن وورتنبرگ ( اشتوتگارت ) 24 فوریه 2017 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 25 فوریه 2017

http://bashariyat.org/?p=7180

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 25 فوریه 2017 بسته هستند