بایگانی ماهیانه: فوریه 2017

کلیپ صوتی (شرح معاهدات بین المللی زیست)

منتشرشده در کلیپ صوتی | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح معاهدات بین المللی زیست) بسته هستند

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (اشکال طبقاتی در ایران فقر اشتغال تبعیض)

منتشرشده در کلیپ صوتی | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (اشکال طبقاتی در ایران فقر اشتغال تبعیض) بسته هستند

گزارش صوتی نمایندگی اسکاندیناوی 19 فوریه 2017

منتشرشده در دانمارک, سوئد, گزارش ها, نروژ | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نمایندگی اسکاندیناوی 19 فوریه 2017 بسته هستند

گزارش تفصیلی نقض حقوق پیروان ادیان

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش تفصیلی نقض حقوق پیروان ادیان بسته هستند

گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در بهمن ماه 1395

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در بهمن ماه 1395 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه نمایندگی هسن (گیسن) در تاریخ 19 فوریه 2017

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه نمایندگی هسن (گیسن) در تاریخ 19 فوریه 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی ترکیه 17 فوریه 2017

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای نمایندگی ترکیه 17 فوریه 2017 بسته هستند

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در بهمن ماه 1395

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در بهمن ماه 1395 بسته هستند

کلیپ صوتی شرح کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

منتشرشده در کلیپ صوتی | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان بسته هستند

اطلاعیه 803 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض حقوق بهائیان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 803 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص نقض حقوق بهائیان بسته هستند