بایگانی ماهیانه: فوریه 2017

فراخوان مجمع عمومی ماه مارس (12 مارس)

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی ماه مارس (12 مارس) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 16 فوریه 2017

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 16 فوریه 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (عملکرد جمهوری اسلامی برای استقرار دولت از دیدگاه حقوق بشری)

منتشرشده در کلیپ صوتی | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (عملکرد جمهوری اسلامی برای استقرار دولت از دیدگاه حقوق بشری) بسته هستند

اطلاعیه 802 کتابخانه

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 802 کتابخانه بسته هستند

لیست کتابهای جدید منتشر شده

منتشرشده در کتابخانه | دیدگاه‌ها برای لیست کتابهای جدید منتشر شده بسته هستند

کلیپ صوتی شرح میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

منتشرشده در کلیپ صوتی | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 10 فوریه 2017

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 10 فوریه 2017

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 10 فوریه 2017 بسته هستند

فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی 19 فوریه 2017

منتشرشده در دانمارک, سوئد, فراخوان ها, نروژ | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی اسکاندیناوی 19 فوریه 2017 بسته هستند

اطلاعیه 801 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 801 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان بسته هستند

کلیپ صوتی شرح کنوانسیون اصول ملل متحد برای سالمندان

منتشرشده در کلیپ صوتی | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح کنوانسیون اصول ملل متحد برای سالمندان بسته هستند