بایگانی ماهیانه: مارس 2017

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون منع جنگ افزارها شیمیایی)

منتشرشده در کلیپ صوتی | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون منع جنگ افزارها شیمیایی) بسته هستند

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی نیدرزاگسن ( هانوفر) 4 مارس 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی نیدرزاگسن ( هانوفر) 4 مارس 2017 بسته هستند

گزارش صوتی اولین جلسه کمیته اموزش و پژوهش (گارگاه اموزشی) 28 فوریه 2017

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی اولین جلسه کمیته اموزش و پژوهش (گارگاه اموزشی) 28 فوریه 2017 بسته هستند

مقایسه ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

منتشرشده در کلیپ ها | دیدگاه‌ها برای مقایسه ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر کاری از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

برنامه دریچه ای رو به اگاهی (وحدت ملی و رابطه آن با هویت قومی)

منتشرشده در کلیپ صوتی | دیدگاه‌ها برای برنامه دریچه ای رو به اگاهی (وحدت ملی و رابطه آن با هویت قومی) بسته هستند