بایگانی ماهیانه: می 2017

گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو در اردیبهشت ماه 1396

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهانه نقض حقوق جوان و دانشجو در اردیبهشت ماه 1396 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی به تاریخ 28 مای 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی به تاریخ 28 مای 2017 بسته هستند

Die 26 Mai Resolution

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای Die 26 Mai Resolution بسته هستند

قطعنامه میز اعتراضی 26 مای 2017 نمایندگی سوئیس

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای قطعنامه میز اعتراضی 26 مای 2017 نمایندگی سوئیس بسته هستند

فراخوان نمایندگی مالزی 2 یونی 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی مالزی 2 یونی 2017 بسته هستند

گزارش ماهانه اخبار نقض حقوق محیط زیست در اردیبهشت 1396

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش ماهانه اخبار نقض حقوق محیط زیست در اردیبهشت 1396 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 24 مای 2017

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 24 مای 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش چهارم)

منتشرشده در کلیپ صوتی | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش چهارم) بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش سوم)

منتشرشده در کلیپ صوتی | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون استکهلم بخش سوم) بسته هستند

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در ماه اردیبهشت 1396

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در ماه اردیبهشت 1396 بسته هستند