بایگانی ماهیانه: ژوئن 2017

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نوردراین وستفالن (کلن) 10 جون 2017

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نوردراین وستفالن (کلن) 10 جون 2017 بسته هستند

گزارش‌گران بدون مرز در مورد محکوم کردن تشدید سانسور بر روی اینترنت و سرکوب شهروندخبرنگاران

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش‌گران بدون مرز در مورد محکوم کردن تشدید سانسور بر روی اینترنت و سرکوب شهروندخبرنگاران بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی نیدرزاکسن و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 25 یونی 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک نمایندگی نیدرزاکسن و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 25 یونی 2017 بسته هستند

فراخوان کارگاه اموزشی 27 یونی 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کارگاه اموزشی 27 یونی 2017 بسته هستند

اطلاعیه 863 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص اخراج بهائیان از تحصیل

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 863 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص اخراج بهائیان از تحصیل بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 18 جون 2017

منتشرشده در دانمارک, سوئد, گزارش ها, نروژ | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 18 جون 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

منتشرشده در کلیپ صوتی | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر) بسته هستند

اطلاعیه 860 نمایندگی مالزی در خصوص زنان سرپرست خانواده

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 860 نمایندگی مالزی در خصوص زنان سرپرست خانواده بسته هستند

گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 17 جون 2017

منتشرشده در کلیپ صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 17 جون 2017 بسته هستند

اطلاعیه 869 نمایندگی پاکستان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 869 نمایندگی پاکستان بسته هستند