بایگانی ماهیانه: ژوئن 2017

دریچه ای رو به اگاهی (نگاهی به معلم و ناکارآمدی مدیریت نظام آموزش و پرورش در ایران)

منتشرشده در مقالات | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به اگاهی (نگاهی به معلم و ناکارآمدی مدیریت نظام آموزش و پرورش در ایران) بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست 10 یونی 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از محیط زیست 10 یونی 2017 بسته هستند

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه 4 یونی 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی ماهیانه 4 یونی 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی ﺷﺮﺡ (ﻣﺎﺩﻩ 24 اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎنی ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ)

منتشرشده در کلیپ صوتی | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی ﺷﺮﺡ (ﻣﺎﺩﻩ 24 اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎنی ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ) بسته هستند

اطلاعیه 850 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص تنبیه بدنی کودکان

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 850 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص تنبیه بدنی کودکان بسته هستند

فراخوان نمایندگی هانوفر 3 یونی 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی هانوفر 3 یونی 2017 بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های پاکستان و اندونزی 11 یونی 2017

منتشرشده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های پاکستان و اندونزی 11 یونی 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 28 مای 2017

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان 28 مای 2017 بسته هستند

کلیپ صوتی شرح (ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر)

منتشرشده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ صوتی شرح (ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از محیط زیست 29 مای 2017

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از محیط زیست 29 مای 2017 بسته هستند