بایگانی ماهیانه: آگوست 2017

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در مرداد ماه 1396

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در مرداد ماه 1396 بسته هستند

گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در مرداد ماه 1396

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در مرداد ماه 1396 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان 26 آگوست 2017

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان 26 آگوست 2017 بسته هستند

اطلاعیه 891 کمیته دفاع از جوان و دانشجو در خصوص خبرنگاری و روزنامه نگاری در ایران

منتشرشده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 891 کمیته دفاع از جوان و دانشجو در خصوص خبرنگاری و روزنامه نگاری در ایران بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نورد راین وستفالن 19 اگوست 2017

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی نورد راین وستفالن 19 اگوست 2017 بسته هستند

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در مرداد ماه 1396

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در مرداد ماه 1396 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 20 اگوست 2017

منتشرشده در دانمارک, سوئد, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی اسکاندیناوی 20 اگوست 2017 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه سخنرانی مشترک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی 24 اگوست 2017

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه سخنرانی مشترک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی مالزی 24 اگوست 2017 بسته هستند

گزارش نقض حقوق زنان در مرداد ماه 1396

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق زنان در مرداد ماه 1396 بسته هستند

گزارش نقض حقوق محیط زیست درمرداد 1396

منتشرشده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق محیط زیست درمرداد 1396 بسته هستند