فراخوان کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 10 فوریه 2017

ماده 5 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

فراخوان  جلسه ی سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ   

سخنرانان و موضوع سخنرانی:

                               

مهدی گلسفیدی: نویسنده و کارشناس ارشد تئاتر

به مناسبت سالروز تولد خسرو گلسرخی (شاعر و مبارز آزادیخواه)

بهروز خسروی : هنرمند

نگاهی به وضعیت حقوق بشر ایران در دی ماه 1395

 مرضیه بردبار: هنرمند

روز جهانی ناقص سازی زنان

محمد حسن همتی: هنرمند، موزیسین معترض

بررسی علت های بریده شدن صدای زنان در موسیقی ایران 

 بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

برنامه ریزی و پیش بینی فعالیت ها و برنامه سخنرانی در ماه آینده

زمان برگزاری: جمعه 10 فوریه 2017 ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی

محل برگزاری:  پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان

paltalk

Social Issues and Politics 

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran komitte Honar

مسئول جلسه: بهروز خسروی  

منشی جلسه : علیرضا اسد بکی

     کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

  کمیته دفاع از حقوق هنرو هنرمندان

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.