همکاران ما

مسئول نمایندگی و امور مالی و امور صدا :  معصومه توکلی                                             Masume Tavakoli

masumetavakoli100640@gmail.com

قائم مقام  :  پوریا نخبه زعیم                                                                             Puriya Nokhbe Zaim

 Pouria.zaim@gmail.com

به روز رسانی وبلاک :  سعید حسینی                                                                            Saeed Hoseyni

kafistt@gmail.com

آموزش : احمد هاشمی نژاد                                                                           Ahmad Hashemi Nejad

                                                                                                        arash.hashemi220@gmail.com

هماهنگی جلسات : مهناز احمدی                                                                               Mahnaz Ahmadi

                                                                                                 ahmadimahnaz1989@gmail.com                      

صدور فراخوان : مهراب امیدی اسلامی                                                               Mehrab Omidi Eslami

mehrabomidieslami@gmail.com

منشی جلسات :   امید رمضانی                                                                                 Omid Ramezani

.                                                                                                                                       r.omid173@gmail.com

ادمین جلسات :  محمد حاجی امیدی ، احمد هاشمی نژاد ،  پوریا نخبه زعیم  ، سعید حسینی ، مهراب امیدی اسلامی 

                                                                                                                                                سایر اعضا : 

 امیر نیلو                                                                                                                     Amir Nilo

 محمد حاجی امیدی                                                                                       Mohamad Haji Omidi

احسان حیاک                                                                                                          Ehsan Hayak

                                                                                                        ehsanhayaks08@gmail.com

 محسن سیاحی                                                                                                     Mohsen Sayahi

Mohsensayahi66@gmail.com

فاطمه ورمزیار                                                                                               Fateme Varmazyar

                                                                                                                           fatemehvarmazyar@gmail.com  

غزال معین هادی نژاد شیرازی                                                        Ghazal Moien Hadinejad Shirazi

 Ghazall.moein@Gmail.com

 محمد رضا کوچکی                                                                                  Mohamadreza Kuchaki

                                                                                                                                     sved586692@gmail.com

محسن یزدان بخش                                                                                   Mohsen Yazdanbakhsh

عباس قهرمانی                                                                                              Abass Ghahramani