ارتباط با ما

میتوانید از طریق ایمیل های ذیل با ما در ارتباط باشید.

تماس با هیات رئیسه:info@bashariyat.org

اسکاندیناوی و دانمارک: scandinavia@bashariyat.org

سوئد: sweden@bashariyat.org

نروژ: scandinavia@bashariyat.org