اطلاعیه 544 نمایندگی دانمارک

اطلاعیه 544 و 547 نمایندگی دانمارک

منتشرشده در اطلاعیه ها, دانمارک | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 544 نمایندگی دانمارک بسته هستند

اطلاعیه 543 نمایندگی دانمارک

اطلاعیه ی شماره 543 نمایندگی دانمارک

منتشرشده در اطلاعیه ها, دانمارک | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 543 نمایندگی دانمارک بسته هستند

اطلاعیه 543 نمایندگی دانمارک

اطلاعیه ی شماره ی 543 نمایندگی دانمارک

منتشرشده در اطلاعیه ها, دانمارک | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 543 نمایندگی دانمارک بسته هستند

گزارش میز کتاب نمایندگی دانمارک در تاریخ 14 اکتبر 2014

گزارش میز کتاب نمایندگی دانمارک در تاریخ 14 اکتبر 2014

منتشرشده در دانمارک, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش میز کتاب نمایندگی دانمارک در تاریخ 14 اکتبر 2014 بسته هستند

فراخوان میز اعتراضی نمایندگی دانمارک 14 اکتبر 2014

فراخوان میز اعتراضی نمایندگی دانمارک

منتشرشده در دانمارک, فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان میز اعتراضی نمایندگی دانمارک 14 اکتبر 2014 بسته هستند

گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 31 آگوست 2014

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک 31 آگوست 2014

منتشرشده در دانمارک, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 31 آگوست 2014 بسته هستند

اطلاعیه 506 نمایندگی دانمارک

اطلاعیه شماره 506 نمایندگی دانمارک

منتشرشده در اطلاعیه ها, دانمارک | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 506 نمایندگی دانمارک بسته هستند

فراخوان نمایندگی دانمارک 20 جولای 2014

فراخوان جلسه ی نمایندگی دانمارک با سخنرانی آقای رافت

منتشرشده در دانمارک, فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی دانمارک 20 جولای 2014 بسته هستند

اطلاعیه 498 نمایندگی دانمارک

اطلاعیه شماره498 نمایندگی دانمارک

منتشرشده در اطلاعیه ها, دانمارک | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 498 نمایندگی دانمارک بسته هستند

گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 29 ژوئن 2014

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک-29 ژوئن 2014

منتشرشده در دانمارک, کلیپ صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 29 ژوئن 2014 بسته هستند