فراخوان نمایندگی دانمارک 28 فوریه 2016

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک در تاریخ 28 فوریه 2016

منتشرشده در دانمارک, فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی دانمارک 28 فوریه 2016 بسته هستند

گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 24 ژانویه 2016

گزارش صوتی جلسه نمایندگی دانمارک در تاریخ 24 ژانویه 2016

منتشرشده در دانمارک, کلیپ صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 24 ژانویه 2016 بسته هستند

گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 1 ژانویه 2016

گزارش صوتی جلسه نمایندگی دانمارک در تاریخ 1 ژانویه 2016

منتشرشده در دانمارک, کلیپ صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 1 ژانویه 2016 بسته هستند

فراخوان نمایندگی دانمارک 1 ژانویه 2016

فراخوان جلسه نمایندگی دانمارک جمعه 1 ژانویه 2016

منتشرشده در دانمارک, فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی دانمارک 1 ژانویه 2016 بسته هستند

گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 8 آگوست 2015

جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک در تاریخ 08 آگوست 2015

منتشرشده در دانمارک, کلیپ صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 8 آگوست 2015 بسته هستند

فراخوان نمایندگی دانمارک 10 می 2015

فرخوان جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک

منتشرشده در دانمارک, فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی دانمارک 10 می 2015 بسته هستند

اطلاعیه 601 نمایندگی دانمارک

اطلاعیه ی شماره ی 601 نمایندگی دانمارک

منتشرشده در اطلاعیه ها, دانمارک | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 601 نمایندگی دانمارک بسته هستند

فراخوان نمایندگی دانمارک 2 می 2015

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک با موضوع مطبوعات در ایران

منتشرشده در دانمارک, فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی دانمارک 2 می 2015 بسته هستند

اطلاعیه 591 نمایندگی دانمارک

اطلاعیه 591 نمایندگی دانمارک

منتشرشده در اطلاعیه ها, دانمارک | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 591 نمایندگی دانمارک بسته هستند

فراخوان نمایندگی دانمارک 8 مارس 2015

فراخوان جلسه سخنرانی 8 مارس نمایندگی دانمارک

منتشرشده در دانمارک, فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی دانمارک 8 مارس 2015 بسته هستند