فراخوان نمایندگی دانمارک 20 جولای 2014

فراخوان جلسه ی نمایندگی دانمارک با سخنرانی آقای رافت

منتشرشده در دانمارک, فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی دانمارک 20 جولای 2014 بسته هستند

اطلاعیه 498 نمایندگی دانمارک

اطلاعیه شماره498 نمایندگی دانمارک

منتشرشده در اطلاعیه ها, دانمارک | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 498 نمایندگی دانمارک بسته هستند

گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 29 ژوئن 2014

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک-29 ژوئن 2014

منتشرشده در دانمارک, کلیپ صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 29 ژوئن 2014 بسته هستند

گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 11 می 2014

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک-11 مای 2014

منتشرشده در دانمارک, کلیپ صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 11 می 2014 بسته هستند

فراخوان نمایندگی دانمارک 11 می 2014

فراخوان جلسه سخنرانی 11 مای نمایندگی دانمارک

منتشرشده در دانمارک, فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی دانمارک 11 می 2014 بسته هستند

گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 13 ایپریل 2014

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی دانمارک

منتشرشده در دانمارک, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نمایندگی دانمارک 13 ایپریل 2014 بسته هستند

فراخوان نمایندگی دانمارک 13 آیپریل 2014

فراخوان جلسه ی نمایندگی دانمارک با سخنرانی آقای احمد رافت

منتشرشده در دانمارک, فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نمایندگی دانمارک 13 آیپریل 2014 بسته هستند

اطلاعیه ی 442 نمایندگی دانمارک به مناسبت روز جهانی زن

اطلاعیه ی 442 نمایندگی دانمارک به مناسبت روز جهانی زن

منتشرشده در اطلاعیه ها, دانمارک | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه ی 442 نمایندگی دانمارک به مناسبت روز جهانی زن بسته هستند

فراخوان گردهمائی و میز اعتراضی نمایندگی دانمارک شعبه نروژ

فراخوان گردهمائی و میز اعتراضی نمایندگی دانمارک شعبه نروژ

منتشرشده در دانمارک, فراخوان ها, نروژ | دیدگاه‌ها برای فراخوان گردهمائی و میز اعتراضی نمایندگی دانمارک شعبه نروژ بسته هستند

گزارش صوتی جلسه نمایندگی دانمارک در مورد بررسی وضعیت زنان

گزارش صوتی جلسه نمایندگی دانمارک در مورد بررسی وضعیت زنان

منتشرشده در دانمارک, کلیپ صوتی, گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه نمایندگی دانمارک در مورد بررسی وضعیت زنان بسته هستند